โทร 02-501-6660 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
logo
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
Defence Information And Space Technology Department
กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา

พลโท มานพ สัมมาขันธ์

เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม