ติดต่อเรา

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

เลขที่ 127 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-501-6660  โทรทหาร 575-5550

Email : [email protected]