โทร 02-501-6660 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
logo
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
Defence Information And Space Technology Department

 

  01dist-(1).PNG


 
 
 

01กรหะ.PNG

พลโท มานพ สัมมาขันธ์
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 
 
02dist.PNG

พลตรี เสรี สุคณธมาลัย
รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม   
03dist.PNG

พลตรี กานต์ ทองอารีย์
  รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม     

04dist.PNG

พลอากาศตรี ธัชชัย คำเพิ่มพูล
ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัล

 
05dist.PNG

พลอากาศตรี ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ
ผู้อำนวยการศูนย์กิจการอวกาศ
07dist.png

พลอากาศตรี ดนุภพ รัตนพานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์