โทร 02-501-6660 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
logo
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
Defence Information And Space Technology Department
แจ้งเรื่องร้องเรียน

     เปิดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถติดต่อและสอบถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยขอให้ท่านกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างซึ่งหนังสือทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่

   
*
*
*
 
Enter security code:
 Security code
 

 
* * *
ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
ดำเนินการโดย  หน่วยการรับเรื่องร้องเรียน