โทร 02-501-6660 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
logo
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
Defence Information And Space Technology Department

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 หน่วย ทสอ.กห.

                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 -  เดือน มิ.ย.65                                                [ Download ] 

 -  เดือน พ.ค.65                                                [ Download ] 

 -  เดือน เม.ย.65                                                [ Download ] 

 -  เดือน มี.ค.65                                                [ Download ] 

-  เดือน ก.พ.65                                                [ Download ]

-  เดือน ม.ค.65                                                [ Download ]

   -  เดือน ธ.ค.64                                              [ ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ]

-  เดือน พ.ย.64                                                [ Download ]

-  เดือน ต.ค.64                                                [ Download ]

 

                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                                    
 - เดือน ธ.ค.64    [ Download ] 
   
- เดือน พ.ย.64  [ Download ] 
   
- เดือน ต.ค.64  [ Download ] 
   
- เดือน ก.ย.64  [ ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ]
   
- เดือน ส.ค.64  [ ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ]
   
- เดือน ก.ค.64  [ ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ]
   
 - เดือน มิ.ย.64    [ ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ]
   
- เดือน พ.ค.64 [ ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ]
   
- เดือน เม.ย.64  [ ไม่มีจัดซื้อจัดจ้าง ]
   
- เดือน มี.ค.64  [ Download ]
   
 - เดือน ก.พ.64    [ Download ]
   
- เดือน ม.ค.64  [ Download ]